homify
MIA arquitetos
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
MIA arquitetos
MIA arquitetos
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Equipa criativa, responsável e profissional. Projetos diferentes, orçamentos cumpridos e sem preocupações!
khoảng 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2019
Óptima equipa. Com ideias inovadoras, criativas e bons orçamentos. É bom contar com uma equipa, especializada, que nos entrega o projecto chave na mäo.
hơn 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2017
hơn 2 năm cách đây
hơn 2 năm cách đây
4 tháng cách đây
Yêu cầu đánh giá