BG arquitetura | Projetos Comerciais: Kiến trúc in Porto Alegre | homify
BG arquitetura | Projetos Comerciais
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
BG arquitetura | Projetos Comerciais
BG arquitetura | Projetos C...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
rua Cristóvão Colombo 2955/1004
90560005 Porto Alegre
Bra-xin
+55-51981530559 www.bgarquitetura.com

Đánh giá

Projetos fantásticos e bem planejados
khoảng 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 10 2018
Projetos criativos com muita atenção aos detalhes.
khoảng 2 năm cách đây
Profissionais altamente criativos e preocupados com a funcionalidade dos espaços. Recomendo muito o trabalho da BG Arquitetura.
khoảng 2 năm cách đây
Prof pin.png%7c 30.0179048, 51