Innes Architects

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới Add Shelf

Designs that enrich, playing with Light, Shadow, Space, Sanctuary. Sustainable building using tactile materials and high insulation levels. New-builds in sensitive settings, extensions to listed buildings. Planning expertise.

Giải thưởng công ty
Cornwall Sustainability Awards 2010 – Best Retro-fit [runner-up Building]: Boscastle Pre-School
Địa chỉ
Offices 5-6, Hamilton House, The Platt
PL27 7AD WADEBRIDGE
Anh Quốc www.innesarchitects.co.uk

    Hồ sơ của bạn 91% đã hoàn thành

    91%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn