homify
MAX INTERIOR PEKANBARU
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
MAX INTERIOR PEKANBARU
MAX INTERIOR PEKANBARU
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Max Interior Pekanbaru mengembangkan rencana desain interior yang indah untuk rumah, dan caffe yang saya kelola. Max memberikan desain baru pada interior dan saya sangat menyukai nya. Max Interior adalah designer kontraktor pertama yang menyenangkan dan melebihi harapan saya, dengan tepat waktu dan sesuai anggaran!
12 tháng cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2020
Saya memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Max Interior dan dengan senang hati akan menggunakan jasa nya lagi!
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2019
Kitchen Set Modern memang keren dan lebih enak di pejeng ke teman or tetangga yang main ke rumah, karena kualitas kitchen kita sangat berbeda dengan mereka. Thanx to Max Interior Pekanbaru !
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2019
hasil kerja max interior sangat memuaskan dan profesional
gần 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2018
Yêu cầu đánh giá