homify
Maderas Técnicas Inmunizadas S.A.S.
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Maderas Técnicas Inmunizadas S.A.S.
Maderas Técnicas Inmunizada...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Excelente calidad y servicio
8 tháng cách đây
Buena calidad
hơn 2 năm cách đây
6 tháng cách đây
hơn 2 năm cách đây
2 tháng cách đây
No se quienes calificaron con 5 estrellas. Pero que mal servicio. Yo pedí mis maderas cortadas y me las entregaron mal, con menos de las medidas que solicité y torcidas. Desprolijo todo su trabajo. No lo recomendaría. Arruinaron el proyecto que realizariamos con las maderas.
khoảng 1 tháng cách đây
Yêu cầu đánh giá