Anastomosis Design Lab
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Thống kê Cao cấp

Dự án

Địa chỉ
khalid Bin Al Waleed st
21577 Jeddah
Saudi Arabia
+966-505660696 anastomosisdesignlab.com

Đánh giá

ممتاز جدا وشغل عصري 
khoảng 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 5 2016
مشاريع مصممة بذكاء هندسي وأسعر معقولة
khoảng 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2018
مالك فيلا
khoảng 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2019