homify
肯星室內設計
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới

Đánh giá

住進去兩年了~~喜歡~我也保持得很完整 哈哈哈
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2018
喜歡~
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 4 2018
花火的案子~~是我家! 感謝harrison~幫我設計很完整的空間~很舒服
hơn 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2018
Yêu cầu đánh giá