Kiến trúc Trang Kim

Đánh giá

Tôi đã thiết kế một căn biệt thự với Trang Kim, tôi rất hài lòng và dự kiến tôi sẽ tiếp tục dùng dịch vụ thiết kế của Trang Kim thời gian tới
khoảng 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2022
Yêu cầu đánh giá