homify
DSHP Der SmartHome Profi GmbH
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới Dịch vụ mới
DSHP Der SmartHome Profi GmbH
DSHP Der SmartHome Profi GmbH
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Umfangreiches Know Hom im Bereich Smart Home und Gebäudeautomatisierung. Versteht die Vernetzung der einzelnen Teilbereiche und ist damit der perfekte Ansprechpartner. Zuverlässige, pünktliche und sehr saubere Ausführung. Absolut empfehlenswert!
khoảng 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 11 2016
Yêu cầu đánh giá