Eugenio C. - homify: Truyền thông & Người viết blog in Berlino | homify
Eugenio C. – homify
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Eugenio C. – homify
Eugenio C. - homify
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
Holländerstraße 34
13407 Berlino
Đức
+49-30208985802 www.homify.it

Đánh giá

homify_Italy homify_Italy
Molto professionale!
khoảng 1 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2018
Grazie dell'articolo sul magazine :)
hơn 4 năm cách đây
Grazie per l'articolo sul magazine... del tutto inaspettato! Sei stato molto preciso e puntuale nelle descrizioni dei vari ambienti, sia esterni che interni.
hơn 4 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2015
Prof pin.png%7c52.56209,13