Vimed VietNam Medical
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới

ViMed là một dự án

trang cổng thông tin điện tử với định hướng trọng tâm cung cấp cho bạn

đọc những kiến thức hữu ích về sức khỏe và y tế. Được giới thiệu từ năm

2007 và qua nhiều lần thay đổi công nghệ để phù hợp với người dùng hơn.

Cho đến nay (2020) thì ViMed Việt Nam quyết định hướng tới một tầm cao

mới.

Với mục tiêu giới thiệu ViMed được nhiều người biết đến hơn, dự án đã

tập trung xây dựng nền tảng bằng những thông tin và qua đó giúp Website

được chia sẻ nhiều hơn trong cộng đồng.

Chi tiết: https://vimed.org/gioi-thieu

Các dịch vụ
Chăm sóc sức khỏe
Các lĩnh vực dịch vụ
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ
ETOWN 2 Số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
700000 Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
+84-937723801 vimed.org
Prof pin.png%7c10.8023033,106