Silkworm & Cottontails T/A C R P Interiors Ltd : Chiếu sáng in Halesowen | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Silkworm & Cottontails  T/A C R P Interiors Ltd
Silkworm & Cottontails  T/A C R P Interiors Ltd

Silkworm & Cottontails T/A…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Silkworm & Cottontails  T/A C R P Interiors Ltd
Silkworm & Cottontails T/A...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Silkworm and Cottontails is a small business dedicated to creating soft tailored lampshades . Although I also make up hard shades to order . My work is often bespoke which always means a good working relationship with my clients 

Địa chỉ
1 John Road , Lapal
B620AP Halesowen
Anh Quốc
+44-1214229231 www.silkwormandcottontails.com
Prof pin.png%7c52.4492043, 2