Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Dự án

Địa chỉ
C/ Berlín, 24, 1º 4ª
08014 Barcelona
Tây Ban Nha
+34-934306765 www.arquitecturabcn.com

Đánh giá

Trato personalizado y perfecto cuidado con los detalles. Muy recomendable.
hơn 7 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2011
MUY BUENA
hơn 7 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2015
EXCELEBNTE
hơn 7 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2016