Modernize Design + Turnkey

Dự án

Địa chỉ
7/69-71 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 19 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
10600 กรุงเทพมหานคร
Thái Lan
+66-814431975 modernize.co.th

Đánh giá

ราคาสมเหตุสมผล เชื่อถือได้ จบงานตามกำหนด
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2020
วัสดุที่ใช้มีคุณภาพทนทาน ออกมาสวยตามที่ดีไซน์ไว้
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2020
ส่งงานตรงตามเวลา เรียบร้อย
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2018