Modernize Design + Turnkey

Đánh giá

ราคาสมเหตุสมผล เชื่อถือได้ จบงานตามกำหนด
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2020
วัสดุที่ใช้มีคุณภาพทนทาน ออกมาสวยตามที่ดีไซน์ไว้
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 7 2020
ส่งงานตรงตามเวลา เรียบร้อย
khoảng 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 6 2018
khoảng 3 năm cách đây
hơn 3 năm cách đây
khoảng 4 năm cách đây
ถนนแคบไปนิด เข้า ออกไม่สะดวกซักเท่าไหร่ แต่บุคคลากรในบริษัทเป็นมิตรดีค่ะ
hơn 5 năm cách đây
ที่ทำงานฉัน555
khoảng 6 năm cách đây
Yêu cầu đánh giá