archifaktur: Kiến trúc in Winterbach | homify
archifaktur

archifaktur

archifaktur
archifaktur
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

Địa chỉ
73650 Winterbach
Đức
+49-71812020842 www.archifaktur.com

Đánh giá

Sehr kompetenter Architekt, sehr gute Ideen und in der Umsetzung sicher. Es hat richtig Spass gemacht dieses Projekt in Schorndorf miteinander zu entwickeln und umzusetzen. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit einer Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen E.Graf
khoảng 3 năm cách đây

    Hồ sơ của bạn 91% đã hoàn thành

    91%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn