Flairlight Designs Ltd: Nhà thiết kế Chiếu sáng in Epsom | homify
Flairlight Designs Ltd
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Dự án

Flairlight was established in 2003 to offer sound technical lighting solutions to architects, property developers, interior designers, electrical installers, mechanical & electrical engineers and end users. There was a distinct gap in the market as the majority of lighting products were being pushed and / or selected from the south-east electrical distributors and wholesalers; products were not being selected for their quality, reliability, performance or compatibility.

Our mission statement: “Supplying products that don’t come back to customers that do”

Địa chỉ
Unit 18
KT19 9QN Epsom
Anh Quốc
+44-1372888455 www.flairlight.co.uk
Prof pin.png%7c51.3343798, 0