homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
The Market Design & Build
The Market Design & Build

The Market Design & Build

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
The Market Design & Build
The Market Design & Build
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

The Market Design and Build has just finished a big project for us and we couldn’t be happier. The property is an old converted barn so the challenge was huge. Obviously there were some set backs but the communication in between us (property owners) and The Market was excellent so problems were solved quickly. These guys are not here to screw you over. Before signing the contract they guaranteed us that they wouldn’t leave the project until we were 100% happy.. And they didn’t! We are sure to use The Market again if we need more work done on a property in the future.
gần 3 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 10 2016
Yêu cầu đánh giá