Crafted Tiles

Crafted Tiles

Crafted Tiles
Crafted Tiles
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Encaustic tiles manufacturers. Original cement tiles made from mineral materials. Custom made patterns, or heritage designs from 19th and 20th century.

Địa chỉ
Calle Marruecos, conjunto Martin Casillas
11402 Jerez de la Frontera
Tây Ban Nha
+34-658309080 crafted-tiles.com

Đánh giá

Beautiful great quality tiles, profesional treatment  and rapid reply. definately recomended!
hơn 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2016

    Hồ sơ của bạn 80% đã hoàn thành

    80%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn