Crafted Tiles

658 30 90 80
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới Add Shelf

Encaustic tiles manufacturers. Original cement tiles made from mineral materials. Custom made patterns, or heritage designs from 19th and 20th century.

Địa chỉ
Calle Marruecos, conjunto Martin Casillas
11402 Jerez de la Frontera
Tây Ban Nha crafted-tiles.com

Đánh giá

Beautiful great quality tiles, profesional treatment  and rapid reply. definately recomended!
khoảng 2 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 2 2016

    Hồ sơ của bạn 80% đã hoàn thành

    80%
    • Ví dụ: điền chi tiết hồ sơ để nâng cấp hồ sơ của bạn

    Hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận được đánh giá người dùng tốt hơn