Miriam Jones: Nghệ sĩ & Nghệ nhân in Abersoch | homify
Miriam Jones
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Miriam Jones
Miriam Jones
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Dự án

Miriam Jones is a Designer/Maker who creates handmade wood turned products such as decorative vessels, homeware and jewellery which are inlayed with coloured thread to draw the eye to the simplicity of it's form, often created from reclaimed timber and off cuts.

Địa chỉ
llanengan
ll537lg Abersoch
Anh Quốc
+44-7814757809 www.miriamjones.co.uk

Đánh giá

Lovely work. Eyecatching colours and beautifully finished. Reasonable price and items that would add a touch of colour to any household
gần 5 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 3 2016
Only the best quality wood is used with a lovely grain showing through.  Pair this with various coloured yarn to create the most beautiful decorative vessels.  My personal favourite is the teal coloured yarn.  High quality products and a high quality service.
gần 5 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 1 2016
Functional and definitely decorative kitchen utensils! Great additions to any kitchen and perfect gifts for any cook.
gần 5 năm cách đây
Thời gian dự kiến: Tháng 11 2014
Prof pin.png%7c52.824497, 4