homify
weinbrenner.single.arabzadeh. architektenwerkgemeinschaft
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
weinbrenner.single.arabzadeh. architektenwerkgemeinschaft
weinbrenner.single.arabzade...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Đánh giá

Ich durfte Jahre lang bei w.s.a. als Werkstudentin und später als Architektin arbeiten und kann dieses Büro nur weiter empfehlen. gut koordinierte Arbeitsweise, tolle Atmosphäre, faire Bezahlung und schöne Projekte. UND... Jeder, der sich einbringen und beruflich weiterkommen möchte, hat hier gute Karten.
hơn 1 năm cách đây
Ich arbeitete dort
3 tháng cách đây
hơn 3 năm cách đây
gần 2 năm cách đây
gần 3 năm cách đây
Yêu cầu đánh giá