Wooden Box/明治学院大学13号館 by Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC | homify
Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC
Yoshiharu Shimazaki Archite...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

 • Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity bởi Yoshiharu Shimazaki Architect Studio,INC Hiện đại

  Wooden Box/Building 13th of Meiji Gakuin Un iversity

Admin-Area