House in Kitaichinosawa by Mimasis Design/ミメイシス デザイン | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Mimasis Design/ミメイシス デザイン
Mimasis Design/ミメイシス デザイン

Mimasis Design/ミメイシス デザイン

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
Mimasis Design/ミメイシス デザイン
Mimasis Design/ミメイシス デザイン
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

House in Kitaichinosawa

Tổng kích thước
207 ㎡ (Khu vực)

Admin-Area