Kauri Architecture

Aménagement de combles

Tổng kích thước
60 m² (Khu vực)
Tổng chi phí
₫105,348
 • Kauri Architecture Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Phòng ngủ phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Corridor, hallway & stairsStorage Beige

 • Kauri Architecture Corridor, hallway & stairsStorage Beige

 • Kauri Architecture Hành lang, sảnh & cầu thang phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Phòng tập phong cách hiện đại Beige

 • Kauri Architecture Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Study/officeCupboards & shelving Beige

 • Kauri Architecture Study/officeDesks

 • Kauri Architecture Phòng học/văn phòng phong cách hiện đại Blue

 • Kauri Architecture Phòng ngủ phong cách hiện đại Beige

 • Kauri Architecture Phòng tắm phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Phòng tắm phong cách hiện đại

 • Kauri Architecture Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves

Admin-Area