Daxing Exhibition Center | homify
LATITUDE
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
LATITUDE
LATITUDE
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Daxing Exhibition Center

Tổng kích thước
1000 m² (Khu vực)
 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-01_site

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-02_concept

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-03_entrance

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-04_reception

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-05_meeting rooms

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-06_auditorium

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-07_third floor

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-08_facade

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-09_volume

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-10_facade

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-11_first floor-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-12_first floor-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-13_atrium-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-14_atrium

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-15_ceiling-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-16_exhibition area

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-17_third floor-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-18_second floor-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-19_staircase-a

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-20_first floor

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-21_first floor

 • Daxing Exhibition Center LATITUDE Khu Thương mại Nhôm / Kẽm Grey

  Daxing Exhibition Center

  LATITUDE-DAXING-22_first floor

Admin-Area