Eclectic interior in a row house by Alena Gorskaya Design Studio | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio

Alena Gorskaya Design Studio

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Eclectic interior in a row house

Tổng kích thước
163.2 m² (Khu vực)
 • Phòng ngủ theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung Gỗ Wood effect

 • Hành lang theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Phòng khách theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Phòng khách theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Nhà bếp theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Nhà bếp theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Phòng ngủ theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Phòng ngủ theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • Hành lang theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

 • chiết trung theo Alena Gorskaya Design Studio, Chiết trung

Admin-Area