Bathyscafocus Fire by Diligence International Ltd | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Diligence International Ltd
Diligence International Ltd

Diligence International Ltd

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Diligence International Ltd
Diligence International Ltd
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • Living room theo Diligence International Ltd,

  Bathyscafocus Hublot

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["EN"] [Published] Unmissable advice for creating a snug winter home

  How about this for a barge! Bespoke residential barge moored at Oyster Pier on the Thames and featuring our Bathyscafocus Hublot.

 • Living room theo Diligence International Ltd,

  Bathyscafocus Open

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["DE"] [Published] Feng Shui: Die fünf Elemente
  ["MY"] [Published] 6 brilliant lighting ideas for a cosy vibe

  The perfection of geometry allied with the purity of fire. This unobtrusive and elegant suspended 360° pivotable fire is stylish and compact.

  700mm diameter open fire 5.5kw

Admin-Area