Agorafocus Fire by Diligence International Ltd | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Diligence International Ltd
Diligence International Ltd

Diligence International Ltd

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Diligence International Ltd
Diligence International Ltd
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • hiện đại theo Diligence International Ltd, Hiện đại

  Agorafocus on a Pedestal

  This best seller is designed so that the fire can be viewed from all sides and provides a luminous focus to any room. This model is installed on a pedestal. 630/850 diameter 11/12kw

 • hiện đại theo Diligence International Ltd, Hiện đại

  Agorafocus 850 Suspended Fire

  This stunning fire is designed so that it can be viewed from all sides and provides a luminous focus to any room. The fire can be suspended or installed on a pedestal. Available in 2 sizes. 630/850 diameter 11/12kw

 • hiện đại theo Diligence International Ltd, Hiện đại

  Agorafocus 630 Suspended Fire

  This stunning fire is designed so that it can be viewed from all sides and provides a luminous focus to any room. The fire can be suspended or installed on a pedestal. Available in 2 sizes. 630/850 diameter

Admin-Area