Stofocus Fireplace by Diligence International Ltd | homify
Diligence International Ltd
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Diligence International Ltd
Diligence International Ltd
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • hiện đại theo Diligence International Ltd, Hiện đại

  Stofocus Fire

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 4
  ["CA"] [Published] Unique fireplaces to warm your heart for the holidays
  ["US"] [Published] Be warm with these fireplaces ideas
  ["US"] Be warm with these fireplaces ideas
  ["CA"] 5 fireplaces

  Pivoting steel wood stove with triple-layered insulation and heat-resistant materials covering the entire inner surface of the firebox.

  Large, off-centre pyroceramic glass screen set in a curved façade. A side door opens to allow wood to be loaded.

  Hermetic combustion area.

  Paint (stove and façade): Matt black

Admin-Area