Apartamento de 3 dormitórios recebe reforma e vira um loft. by Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça | homify
Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça
Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça

Escritório de Arquitetura C…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça
Escritório de Arquitetura C...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Apartamento de 3 dormitórios recebe reforma e vira um loft.

Tổng kích thước
71 m² (Khu vực)
 • Nhà bếp phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Nhà bếp phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ăn phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ăn phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ăn phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ăn phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng khách phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng khách phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

 • Phòng ngủ phong cách công nghiệp bởi Escritório de Arquitetura Cláudia Mendonça Công nghiệp

Admin-Area