O&O&O Chair | homify
Kataoka Design Studio
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Kataoka Design Studio
Kataoka Design Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

O&O&O

This chair is designed by just three O. The element is a minimum though the function is enough.The bearing surface that is setting low has a presentiment of the relaxed time.
H 54.5 cm, D46 cm, Seat hight 36 cm. Fiberglass shell, wool fabric.

  • O&O&O Kataoka Design Studio Multimedia roomFurniture

    O&O&O

  • O&O&O Kataoka Design Studio Multimedia roomFurniture

    O&O&O

  • O&O&O Kataoka Design Studio Multimedia roomFurniture

    O&O&O

Admin-Area