BAIZO' by Paolo D'Ippolito - idee e design | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Paolo D'Ippolito – idee e design
Paolo D'Ippolito – idee e design

Paolo D'Ippolito – idee e d…

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Paolo D'Ippolito – idee e design
Paolo D'Ippolito - idee e d...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

BAIZO'

Địa điểm
Italy
 • Living room theo Paolo D'Ippolito - idee e design,

  BAIZO'

  Baizò, a coffee table featuring curves at different heights and made in Adamantx® which is an innovative, versatile and durable material produced by Zad Italy. Two tops face each other at different levels creating a third one with the base. A single materic element develops through space and upward creating three levels and generating movement and elegance in favour of functionality.

 • Living room theo Paolo D'Ippolito - idee e design,

  BAIZO'

 • Living room theo Paolo D'Ippolito - idee e design,

  BAIZO'

 • Living room theo Paolo D'Ippolito - idee e design,

  Baizò

  Coffee table

 • Living room theo Paolo D'Ippolito - idee e design,

  Baizò

  Coffee table

Admin-Area