TJ Architects

House at Mtunzini River Estate

Tổng kích thước
30 × 7 × 15 m / 380 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫210,600
 • TJ Architects Nhà Nhôm / Kẽm Beige

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Lavish South African estate upgrade
 • TJ Architects Nhà Gạch Beige

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["ZA"] [Published] Lavish South African estate upgrade
  ["ZA"] [Published] 10 stunning facades
 • TJ Architects Nhà Gạch Beige

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] Lavish South African estate upgrade

Admin-Area