Simone Lemon by Concrete LCDA | homify
Concrete LCDA
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Concrete LCDA
Concrete LCDA
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!
 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] How to get a rough and ready industrial kitchen!

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks   

  Colour/finish: 200 natural grey   

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks   

  Colour/finish: 200 natural grey   

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks   

  Colour/finish: 200 natural grey   

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks    

  Colour/finish: 200 natural grey    

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks    

  Colour/finish: 200 natural grey    

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

 • Simone Lemon Nhà bếp phong cách hiện đại bởi Concrete LCDA Hiện đại Bê tông

  Simone Lemon

  Bespoke cladding of a bar and behind-bar area using Panbeton® Vertical Wood Planks.

  Products: Panbeton® Vertical Wood Planks    

  Colour/finish: 200 natural grey    

  Designer: Jean-Christophe Orthlieb, NOCC (http://nocc.fr/)

Admin-Area