Lampe Liseron- éco design | homify
Talva D.
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Talva D.
Talva D.
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Lampe Liseron- éco design

BINDWEED results from a meeting between Talva D.(designer and artiste) and Factor Celeste (ethical publisher), and is a tribute to the crochet technique.

It is an organic object, inspired by nature, which gives a second life to a daily material, the plastic bag. 

It puts women creativity to light, their manual skill and beauty of recycling. 

It's 3-meter cable is in crochet up to the socket. Thanks to the reinforced part, everyone can costumized and sculpt its stem, make a stand or hang the lamp.

The bindweed is available on http://www.facteurshop.com/fr/luminaires/120-lamp…

http://www.talvadeign.com

  • Talva D. HouseholdAccessories & decoration

  • Talva D. HouseholdAccessories & decoration

  • Talva D. HouseholdAccessories & decoration

  • Talva D. HouseholdAccessories & decoration

  • Talva D. HouseholdAccessories & decoration

Admin-Area