Swimspa Installation | homify
Summit Leisure Ltd
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Summit Leisure Ltd
Summit Leisure Ltd
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Swimspa Installation

Tổng kích thước
6 × 2.5 m (Dài, Rộng)
Địa điểm
Birmingham
  • Exercise Pool Summit Leisure Ltd Hồ bơi phong cách hiện đại White

    Exercise Pool

    This was an in-ground installation of an exercise pool. It is dual temperature unit. The hot tub runs at a higher temperature than the swimming pool section. This unit comes with a hard insulation cover if going outside. We provide a light thermal blanket for retaining the heat when installed inside. The acrylic shell is fibreglass backed for additional strength. This swimspa comes completed plumbed ready for installation. If going in ground all the equipment is plumbed on site. The interior lights give a wonderful feel to this domestic exercise pool. Lower maintenance than the traditional swimming pool, lower cost to run and takes up less space in the smaller urban garden - even installed inside basement before new builds..

Admin-Area