Kendal Murray by Arthouse Gallery | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Arthouse Gallery
Arthouse Gallery

Arthouse Gallery

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Arthouse Gallery
Arthouse Gallery
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Kendal Murray

Địa điểm
Sydney
 • Artwork by Arthouse Gallery

  Provision Revision, Decision, Division

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 23 x 14 x 15 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Heckle, Tickle, Chuckle

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 38 x 10 x 9 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Yonder, Wonder, Ponder

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 9.5 x 9 x 9.5 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Revoke Smoke, Invoke Oak

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 5
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray
  ["EN"] [Published] Modern art for the home
  ["FR"] [Published] Offrez-vous de l’art !
  ["EN"] [Published] Great ways to properly display art in your home
  ["IN"] [Published] Everything you need to know about smoke detectors

  mixed media assemblage, 19 x 26.5 x 12 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Protect, Collect, Direct Effect

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 11.5 x 29 x 15 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Detect, Connect, Recollect (detail)

  mixed media assemblage, 168 x 70 x 40 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Detect, Connect, Recollect

  mixed media assemblage, 168 x 70 x 40 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Solitary, Momentary

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 15 x 13 x 13 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Humming, Forthcoming

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["NL"] Fantasie Sculpturen : Het Werk van Kendal Murray

  mixed media assemblage, 8 x 8 x 9 cm

 • Artwork by Arthouse Gallery

  Sublime Climb, Eye Rhyme (detail)

  mixed media assemblage, 28.5 x 31 x 19 cm

Admin-Area