The Minaret House | homify
Chaukor Studio
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Chaukor Studio
Chaukor Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

The Minaret House

Tổng kích thước
30 × 14.5 × 15 m / 810 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫220,000
 • Nhà phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Nhà phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng khách phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng khách phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng ngủ phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng tắm phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng khách phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Phòng ngủ phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Nhà phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IN"] [Published] Retro meets regal in this Noida residence
 • Nhà phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

 • Tường & sàn phong cách chiết trung bởi Chaukor Studio Chiết trung

Admin-Area