삼정 메디컬 by 잉글랜드버틀러 | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
잉글랜드버틀러
잉글랜드버틀러

잉글랜드버틀러

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
잉글랜드버틀러
잉글랜드버틀러
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

삼정 메디컬

Tổng kích thước
95 m² (Khu vực)
Tổng chi phí
₫56,000
 • Phòng học/Văn phòng theo 잉글랜드버틀러,

 • Hiên, sân thượng theo 잉글랜드버틀러,

 • Phòng học/Văn phòng theo 잉글랜드버틀러,

 • Phòng học/Văn phòng theo 잉글랜드버틀러,

 • Cửa sổ theo 잉글랜드버틀러,

 • Nhà bếp theo 잉글랜드버틀러,

 • Cửa sổ theo 잉글랜드버틀러,

 • Hiên, sân thượng theo 잉글랜드버틀러,

 • Phòng học/Văn phòng theo 잉글랜드버틀러,

 • Phòng học/Văn phòng theo 잉글랜드버틀러,

Admin-Area