Wine Bar e Sala de Provas by Atelier 405 \ 405 architects | homify
Atelier 405 \ 405 architects

Atelier 405 \ 405 architects

Atelier 405 \ 405 architects
Atelier 405 \ 405 architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Wine Bar e Sala de Provas

Tổng kích thước
7.8 × 4.65 × 8.6 m / 93 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫83,450
 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

 • Nơi tổ chức sự kiện by Atelier 405 \ 405 architects

Admin-Area