Basics by Ornamenta | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Ornamenta
Ornamenta

Ornamenta

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Ornamenta
Ornamenta
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Basics

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Neutral basis combine themselves with different decorative surfaces to create new contemporary projects where decorativism and minimalism show that their joint is far from impossible. Starting point of the creative project.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Neutral basis combine themselves with different decorative surfaces to create new contemporary projects where decorativism and minimalism show that their joint is far from impossible. Starting point of the creative project.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Neutral basis combine themselves with different decorative surfaces to create new contemporary projects where decorativism and minimalism show that their joint is far from impossible. Starting point of the creative project.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Program of six gres porcelain neutral shades.

  White, Black, Ivory, Pearl, Taupe and Ashgrey match with Ornamenta surfaces to neutralize the “decorative impact”.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Basics_ASHGREY_60X60

  Program of six gres porcelain neutral shades.

  White, Black, Ivory, Pearl, Taupe and Ashgrey match with Ornamenta surfaces to neutralize the “decorative impact”.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Neutral basis combine themselves with different decorative surfaces to create new contemporary projects where decorativism and minimalism show that their joint is far from impossible. Starting point of the creative project.

 • cổ điển theo Ornamenta , Kinh điển

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["IT"] [Published] Le piastrelle per cucina: moderne e utili
 • hiện đại theo Ornamenta , Hiện đại

Admin-Area