Pentagon 1.2M2 by VRAEY | homify
VRAEY
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
VRAEY
VRAEY
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Pentagon 1.2M2

Tổng kích thước
0.25 × 0.15 × 0.23 m (Dài, Cao, Rộng)
Tổng chi phí
₫160.47
 • tối giản theo VRAEY, Tối giản Giấy

  Pentagon 1.2SquareM

  This design lamp is made of folded elements of Curious Translucents FSC paper. Because of the layering of the material the LED light is beautiful filtered and gets a warmer look. The folded elements are slid into each other in a way that there is no glue is needed. With this handmade design lamp you can pick your own color power cord, so this handmade design lamp wil fit perfectly in your home.

 • tối giản theo VRAEY, Tối giản Giấy

  Pentagon 1.2SquareM

  This design lamp is made of folded elements of Curious Translucents FSC paper. Because of the layering of the material the LED light is beautiful filtered and gets a warmer look. The folded elements are slid into each other in a way that there is no glue is needed. With this handmade design lamp you can pick your own color power cord, so this handmade design lamp wil fit perfectly in your home.

 • tối giản theo VRAEY, Tối giản Giấy

  Pentagon 1.2SquareM

  The folded elements are slid into each other in a way that there is no glue is needed. Only at the connection to the power cord is an additional connection is used. This is a black leather cord which a nice contrasting detail. 

 • tối giản theo VRAEY, Tối giản Giấy

  Pentagon 1.2SquareM

  This design lamp is made of folded elements of Curious Translucents FSC paper. Because of the layering of the material the LED light is beautiful filtered and gets a warmer look. The folded elements are slid into each other in a way that there is no glue is needed.

 • tối giản theo VRAEY, Tối giản Giấy

  Pentagon 1.2SquareM

  This design lamp is made of folded elements of Curious Translucents FSC paper. Because of the layering of the material the LED light is beautiful filtered and gets a warmer look. The folded elements are slid into each other in a way that there is no glue is needed. Only at the connection to the power cord is an additional connection is used. This is a black leather cord which a nice contrasting detail. With this handmade design lamp you can pick your own color power cord, so this handmade design lamp wil fit perfectly in your home.

Admin-Area