Casa G2 by BASSICO ARQUITECTOS | homify
BASSICO ARQUITECTOS
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
BASSICO ARQUITECTOS
BASSICO ARQUITECTOS
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Casa G2

Tổng kích thước
240 m² (Khu vực)
 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gỗ Wood effect

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gỗ Wood effect

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Bê tông cốt thép

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gạch

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gỗ Wood effect

 • bởi BASSICO ARQUITECTOS Đồng quê Gỗ Wood effect

Admin-Area