HOLIDAY Wallpaper 10m Roll | homify
Hevensent
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Hevensent
Hevensent
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

Tổng kích thước
10 × 52 m (Dài, Rộng)
Tổng chi phí
₫2,227,535
 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdHomewares

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdHomewares

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

 • HOLIDAY Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration

  HOLIDAY Wallpaper 10m Roll

  Long hot days playing in the sun with a bottle of lemonade and an iced topped bun, with the smell of summer in the air as the children play without a care. Holiday is a beautifully illustrated story wallpaper available in one colour way, a variety of soft colour hues.

  Samples are available for this product. The sample size will be approximately 60x500cm.

  Pattern repeat: 52x72.3cm

  Roll width: 52cm

  Roll length: 10mWeight: 180gsm Non-Woven

  Wallpaper Designed and Manufactured in England

Admin-Area