Maple Oxydus Negrus by Natural Craft - Handmade Furniture | homify
Natural Craft – Handmade Furniture
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
Natural Craft – Handmade Furniture
Natural Craft - Handmade Fu...
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Maple Oxydus Negrus

Tổng kích thước
74 × 76 × 72 m (Dài, Cao, Rộng)
Tổng chi phí
₫26,176,532
 • hiện đại theo Natural Craft - Handmade Furniture, Hiện đại Than củi Multicolored

  Oxydus Negrus Armchair

  Unique piece with a structure in American Cherry wood. Painted with iron oxid colour,  upholstered with tiger print fabric that evokes African Tribes.

 • hiện đại theo Natural Craft - Handmade Furniture, Hiện đại Than củi Multicolored

  Oxydus Negrus Armchair

  Unique piece with a structure in American Cherry wood. Painted with iron oxid colour,  upholstered with tiger print fabric that evokes African Tribes.

 • hiện đại theo Natural Craft - Handmade Furniture, Hiện đại Than củi Multicolored

  Oxydus Negrus Armchair

  Unique piece with a structure in American Cherry wood. Painted with iron oxid colour,  upholstered with tiger print fabric that evokes African Tribes.

Admin-Area