Microarch Smarthome | #fuorisalone Milano by MODOM srl | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
MODOM srl
MODOM srl

MODOM srl

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
MODOM srl
MODOM srl
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Microarch Smarthome | #fuorisalone Milano

Tổng kích thước
5.3 × 4.5 × 4.5 m / 25 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Tường theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Phòng học/Văn phòng theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Tường theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Cửa sổ theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Bê tông

 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

 • Nhà theo MODOM srl, Bắc Âu Gỗ Wood effect

Admin-Area