Northcliff residence by Essar Design | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
Essar Design
Essar Design

Essar Design

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình
Essar Design
Essar Design
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Northcliff residence

Tổng chi phí
₫5,977,686,050
 • bởi Essar Design Hiện đại

 • bởi Essar Design Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] ​A Johannesburg house gets a stylish upgrade
 • bởi Essar Design Hiện đại

 • bởi Essar Design Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] ​A Johannesburg house gets a stylish upgrade
 • bởi Essar Design Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] ​A Johannesburg house gets a stylish upgrade
 • hiện đại theo Essar Design, Hiện đại

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["ZA"] [Published] ​A Johannesburg house gets a stylish upgrade
 • hiện đại theo Essar Design, Hiện đại

Admin-Area