Malawi Rural Church by A4AC Architects | homify
Đổi hình đại diện
Đổi hình nền
A4AC Architects
A4AC Architects

A4AC Architects

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Đổi hình nền
Edit project Thêm hình Thống kê Cao cấp
A4AC Architects
A4AC Architects
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Malawi Rural Church

Tổng kích thước
12 × 12 × 12 m / 145 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
Tổng chi phí
₫1,025,996,880
 •  theo A4AC Architects,

 • Nơi tổ chức sự kiện theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

 • Nơi tổ chức sự kiện theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

 • Nơi tổ chức sự kiện theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

 • Trung tâm Hội nghị theo A4AC Architects,

Admin-Area