văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1 by Kiến Phúc Gia | homify
Kiến Phúc Gia

Kiến Phúc Gia

Kiến Phúc Gia
Kiến Phúc Gia
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

Diện tích: 91 m2

chủ đầu tư: công ty phần mềm Auvietsoft

Địa điểm
tpHCM
 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

 • văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1: Phòng học/Văn phòng by Kiến Phúc Gia

  văn phòng Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng ,QUẬN 1

Admin-Area