REMODELACIÒN HOTEL EN CHICLAYO by CN y Arquitectos | homify

This website is under heavy load (queue full)

We're sorry, too many people are accessing this website at the same time. We're working on this problem. Please try again later.

edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
CN y Arquitectos
CN y Arquitectos
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

REMODELACIÒN HOTEL EN CHICLAYO

Tổng kích thước
22 × 15 × 25 m / 550 m² (Dài, Cao, Rộng / Khu vực)
  • bởi CN y Arquitectos Hiện đại Bê tông

    Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
    Sổ tay ý tưởng: 2
    ["PE"] [Published] Todo lo que debes saber sobre arquitectura en Lima
    ["PE"] [Published] Tipos de revestimientos que tienes que conocer antes de construir tu casa
  • bởi CN y Arquitectos Hiện đại Bê tông cốt thép

Admin-Area